250 TL ÜZERİ TÜM ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!

Gizlilik - Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni (Aydınlatma Metni)


Amaç;

Online alışveriş sitesi olan "zitavo.com"un (NAPA Grup Elektronik Ticaret Ltd. Şti.) ne tür kişisel veriler topladığını ve bu verilerin nasıl kullanıldığını, kimlerle paylaşılabileceğini, sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, elektronik ticari ileti alma konusundaki tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Dayanağı

Müşterilerine kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan "zitavo.com" 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, hizmet kalitesini artırılmasını ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler "zitavo.com" alışveriş sitesi hizmetlerinden faydalanabilmeniz niyetiyle, açık rızanız ile, işbu Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmaması kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve muhafaza edilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını veya aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bir değişiklik olması durumunda verilerinizi değiştirme, silmek veya güncelleme gibi işlemleri "zitavo.com" web sitesi veya mobil uygulamalarımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer haklar saklıdır.

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilmiş olan “KVKK Başvuru Formunu” doldurmak ve çıktısını alarak imzalamak suretiyle Napa Grup Elektronik Ticaret Ltd. Şti. adresine Noter aracılığıyla, birebir başvurunuz ile veya elektronik imzalı hesabınız ile [email protected] adresine iletmeniz durumunda Napa Grup talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Napa Grup tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Kişisel Veri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir.

Çerez (Cookie) Kullanımı

“zitavo.com”, kaliteli ve etkili hizmet verebilmek adına ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve alışveriş sitesinin avantajlarından istifade ettirmek amacıyla yasal yükümlülükler dahilinde, işbu Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirtilmiş olan amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü taraflarla paylaşacak ve güvenli olarak muhafaza edecektir.

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobil sitesi’nden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

"zitavo.com", sadece işbu Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaç ve kapsam dahilinde şahsınıza özel olarak reklam yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir.

Çerezleri Nasıl Kullanıyoruz

Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir. Ayrıca, zitavo.com üzerinde ziyaret ettiğiniz bölüm ve ürünler ile ilgili istatistiklerin kaydını tutarak ilgi alanlarınıza göre reklam, kampanya, ürün veya fırsatların sunulmasını sağlar. 

"zitavo.com", Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özelliklerini kullanmaktadır. Reklam ayarlarınızı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, tarafımızca verilen reklamları, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. İşbu Gizlilik Sözleşmesini kabul ederek bilgilerinizin Reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektesiniz. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (İsim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: 

https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect 

Bunlara ek olarak ilginizi çekebilecek reklamları sunabilmek adına, Facebook ile özel hedef kitle oluşturmak hedefiyle, işbu Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul ederek, “zitavo.com” ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizden e-posta adresiniz Facebook ile paylaşılmaktadır. Facebook ile paylaşılan e-posta adresiniz, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanılacaktır. Üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede Facebook sistemlerinden silinirler. Facebook özel hedef kitleler koşulları için 

https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini,

Facebook Gizlilik İlkeleri için

https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

"zitavo.com" kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla kişisel verilerinizin ve web sayfamız üzerinde gezinme bilgilerinizin -suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve firmamızın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğü çerçevesinde- yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu, kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Siz değerli müşterilerimizin güveliğinin en üst seviyede tutulması adına altyapı hizmetimiz güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Ayrıca, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi aracılığıyla "zitavo.com"a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Firmamız güvenliğinizi ve gizliliğinizi sağlamak adına her türlü önlemi almayı taahhüt etmektedir. 

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

İletişim İzni

İşbu Gizlilik-Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul ederek, tarafımızla paylaşılmasına rıza gösterdiğiniz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli fırsat ve avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve tarafınıza özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "zitavo.com"'un (NAPA Grup Elektronik Ticaret Ltd. Şti.'nin) sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

 

Başvuru Formu

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.